ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ξάνθη, 11Φεβρουαρίου 2015                                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ: 5753

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350811

E-mail           :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

 Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

 3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

 5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

 7) Μπένη Δημήτριο                              8) Χασάν Ογλού Φερτούν

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου

-Ανταμπούφη Νικόλαο, Δημοτικός Σύμβουλος

-Κολλάρο Γεώργιο, Δημοτικός Σύμβουλος

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 16 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο  :  Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στον Οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»  (Εισηγητής : Κρασούλης Ηλίας)

ΘΕΜΑ 2ο : Παραχώρησητμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Κοινωνικό Κέντρο ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ΄΄ (εισηγητής : Κρασούλης Ηλίας)

ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα  (εισηγητής: Κρασούλης Ηλίας)

ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο - έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής : Πρόεδρος της ΕΠΖ)

ΘΕΜΑ 5ο : Ενημέρωση για τις συμπληρωματικές προτάσεις του 1ου σταδίου της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και γνωμοδότηση για τα θέματα που απαιτείται λήψη απόφασης για την έγκρισή του (εισηγήτρια : Μανά Αικατερίνη)

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.