ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 6-2-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 5060

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 10 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ για απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης (Σδρέβανος Μαρίνος Πρόεδρος ΔΕΥΑΞ)

02ο ΘΕΜΑ : Έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

03ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Μοσχου Στυλιανή)

04ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγήτρια Μοσχου Στυλιανή)

05ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ.-ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΟΕ» (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

06ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για προμήθειες έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

07ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης κ. Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου και σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρωτή του για την υπογραφή οπουδήποτε εγγράφου σχετικά με την τροποποίηση των εγγράφων Συνεργασίας, Καταστατικών και οποιαδήποτε σχετικού με την υπόθεση εγγράφου, των Τοπικών Συμπράξεων για την Απασχόληση όπου συμμετέχει ο Δήμος  Ξάνθης (εισηγήτρια Χατζογλίδου Δέσποινα)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.