ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 3-2-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 4068

Τηλ: 2541024432                                                       

e-mail: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
  1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
  4. Τους αξιότιμους Προέδρους της Τοπικής Ενότητας Σταυρούπολης και Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
  5. Τους αξιότιμους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυοφύτου, Κομνηνών και Πασχαλιάς
  6. Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
  7. Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης του ζητήματος για να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.10/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.19/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με Μερική ανάκληση της απόφασης 10/20-1-2015 του Δ.Σ. περί της «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.20/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθ.4/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών (εισηγητής Αποστολίδης Ελευθέριος)

05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας αποστολών από τους αδελφοποιημένους με τον Δήμο Ξάνθης και συνεργαζόμενους Δήμους για την περίοδο της Αποκριάς (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

06ο ΘΕΜΑ :  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

07ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ξάνθης με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Xanthi Runners (εισηγητής Πανδρακλάκης Αθανάσιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.