ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΞΑΝΘΗ,   27 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.2861

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.   Αγκόρτζα Απόστολο                            5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.   Γκιρτζίκη Αλεξία                                 6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.   Κίρατζη Ερκάν                                    7. Τοπ Ισμέτ

4.   Τριανταφυλλίδη Κων/νο                      8. Μπαντάκ Σιαμπάν       

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  30η  Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

Θέμα 1Ο : Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Θέμα 2Ο : Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων για της υπηρεσίες-εργασίες που αφορούν το έτος 2015 (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

Θέμα 3ο :   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και την απομάκρυνση στυλών ΔΕΗ εκ των οδοστρωμάτων της πόλης (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).    

Θέμα 4ο:    Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου : «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2015» (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης)        .

Θέμα 5ο :   Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου : «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων  έτους 2015» (εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης) .

Θέμα 6ο  :  Ολικές ανακλήσεις των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα 2495)

Θέμα 7ο :   Διόρθωση της με αριθ. 1/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Μερική ή ολική ανάκληση δεσμεύσεων των προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014» (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 8ο :   Ανάκληση δέσμευσης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και νέες προτάσεις ανάληψης δαπάνης οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 9ο :   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 10Ο : Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 11ο :Μερική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2015 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 12ο :Έγκριση Δαπανών (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 13ο : Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 14ο :Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια: Βασιλική Τσιπούρη).

Θέμα 15:   Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον Κ. Μ. σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.3852/2010.

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.