ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΞΑΝΘΗ, 9 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.741

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.   Αγκόρτζα Απόστολο                            5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.   Γκιρτζίκη Αλεξία                                 6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.   Κίρατζη Ερκάν                                    7. Τοπ Ισμέτ

4.   Τριανταφυλλίδη Κων/νο                      8. Μπαντάκ Σιαμπάν        

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  13η  Ιανουαρίου  2015, ημέρα Τρίτη       και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

ΘΕΜΑ 1Ο : Αποδοχή δωρεάς προϊόντων ατομικής υγιεινής, της εταιρείας ΜΕΓΑ (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού.)

ΘΕΜΑ 2Ο : Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2015 (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών Διοδίων (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 4ο :   Εξέταση ενστάσεων και έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια & Εγκατάσταση Οδικών Πινακίδων Πληροφόρησης» (εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

Θέμα 5ο :   Πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 εισηγήτρια (Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 6Ο:   Πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 εισηγήτρια (Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7Ο:   Πρόταση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 εισηγήτρια (Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 8Ο : Εξουσιοδότηση για νομική υποστήριξη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης σε ποινικό δικαστήριο στις 27-01-2015 (εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

ΘΕΜΑ 9Ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια :Βασιλική Τσιπούρη)                

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.