Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Μανά Αικατερίνη)

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ» (Μανά Αικατερίνη)

03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (Μανά Αικατερίνη)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (Μανά Αικατερίνη)

05ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

07ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

08ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 4ου ΑΠ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

10ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

11ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 13 του Ν.3013/2002 (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)

12ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων (εισηγητής Μπαμπάτσος Αθανάσιος)

13ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής για προμήθειες που αφορούν το έτος 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

14ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής που αφορούν το έτος 2015 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

15ο ΘΕΜΑ :  20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

16ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός αριθμού μαθητών και ειδικοτήτων της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Ξάνθης, προκειμένου να απασχοληθούν στο Δήμο Ξάνθης για πρακτική άσκηση (εισηγήτρια Βασιλούδη Δέσποινα)

17ο ΘΕΜΑ :  Επέκταση της Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης, στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

18ο ΘΕΜΑ :  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Παυλίδης Σάββας)

19ο ΘΕΜΑ :  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Ξάνθης και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ)

20ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων σε ιδιοκτήτη καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

21ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών της Π.Σ. (εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)

22ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.1 περ.δ του Ν.3463/06 (εισηγήτρια Σαρροπούλου Σιμέλα)

23ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθη 15-12-2014
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα Αριθ.Πρωτ: 66036
Τηλ: 2541024432
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.