ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ξάνθη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ.Πρωτ: 65034

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση      : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη

Πληροφορίες  : Κοκκίνου Π.

Τηλέφωνο      : 2541350825

E-mail           :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

        ΠΡΟΣ:

       Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              1) Γουναρίδη Στυλιανό                         2) Ηλιάδη Θωμά

             3) Καρά Αχμέτ                                   4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

             5) Λύρατζη Πασχάλη                           6) Μούρκα Χρήστο

             7) Μπένη Δημήτριο                              8) Χασάν Ογλού Φερτούν

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

-Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου

-Ανταμπούφη Νικόλαο, Δημοτικός Σύμβουλος

-Κολλάρο Γεώργιο, Δημοτικός Σύμβουλος

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 12 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ 1ο  :  Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του Πασχάλη Τερζή του Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό 4ης Οκτωβρίου & Ηπείρου στην Ξάνθη (εισηγήτρια: Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 2ο : Κατάργηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 3ο : Κατάργηση της αριθ.798/2012 άδειας πωλητή λαϊκών αγορών λόγω παραίτησης και διακοπής εργασιών (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 4ο : Αμοιβαία αλλαγή θέσεων (223-224 & 6Y) στη Λαϊκή Αγορά της Ξάνθης (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 5ο : Αμοιβαία αλλαγή θέσεων (230 & 188) στη Λαϊκή Αγορά της Ξάνθης (εισηγήτρια : Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 6ο : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας παραπλεύρως του Δημαρχείου στο Διεθνή Σύλλογο Ξάνθης – INTERNATIONAL CLUB  (εισήγητρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 7ο : Παραχώρηση χώρου στο πολιτικό κίνημα ‘’Το Ποτάμι’’ Ξάνθης (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Δήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.