ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗ, 28 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.61983
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1. Αγκόρτζα Απόστολο 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
2. Γκιρτζίκη Αλεξία 6. Ξυνίδη Αθανάσιο
3. Κίρατζη Ερκάν 7. Τοπ Ισμέτ
4. Τριανταφυλλίδη Κων/νο 8. Μπαντάκ Σιαμπάν

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 3η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 2o : Έγκριση αιτημάτων οφειλετών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση με εφαπαξ καταβολής τους Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά).

ΘΕΜΑ 3o : Πρόταση ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

ΘΕΜΑ 4o : Κατάρτιση των όρων, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και Επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη).

ΘΕΜΑ 5o : Κατάρτιση των όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την υλοποίηση της πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Ξάνθης»(ψηφιακή σύγκλιση)(εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη

ΘΕΜΑ 6o : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγήτρια :Βασιλική Τσιπούρη)

 

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.