ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη  12 Αυγούστου 2014
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. 43174
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας (Κ.Πλατεία)
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Τηλέφωνο: 2541 3 50805
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟ​Σ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1. Βορίδης Δημήτριος               5. Παπασταματίου Γεώργιος
2. Δρεμσίζης Ιωάννης                 6. Πούλιος Χρίστος
3. Καλογερής Κρίτων                  7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4. Παπαδόπουλος Κυριάκος    8. Τσεγγελίδης Ιωάννης
και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 21η Aυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στοΔημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση  Αιτημάτων  Οφειλετών  για υπαγωγή τους στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών τους ( Ν. 4257/2014) (Εισηγητής: Βασιλική Μεταξά)
ΘΕΜΑ 2ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού: Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού αθλητικού κέντρου «Φ.Αμοιριδης» και 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. (Εισηγητής: Πολυξένη Καρακατσάνη)
ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού: Ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου οδοφωτισμού Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής: Πολυξένη Καρακατσάνη)
ΘΕΜΑ 4ο :   Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας : Προμήθεια φαρμάκων έτους 2014 Επαναληπτικός για τις ανάγκες του Κέντρο Πολιτισμού Δ.Ξάνθης (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού)
ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση δαπανών (Εισηγητής : Αικατερίνη Μανά)
ΘΕΜΑ 6ο :   Αίτηση παράτασης απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Αιτούσα : Μπέη Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 7ο :   Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (εισηγητής:Τσιπούρη Βασιλική)
ΘΕΜΑ 8ο :   Προτάσεις ανάληψης (εισηγητής: Αργύρης Ζολώτας)
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.