ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                        Ξάνθη 13-3-2023
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                                                Αριθ.Πρωτ:5686
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • 1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • 2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • 3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
 • 4) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
 • 5) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • - Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 17 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις
 • 01ο ΘΕΜΑ : Παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της από 10-2-2023 γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του κλειστού αθλητικού κέντρου ¨Φίλιππος Αμοιρίδης’’» (εισηγήτρια Μαρία Ντουλοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης περαίωσης τού έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» Εργολαβία: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Εφαρμογή Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος στον Δήμο Ξάνθης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργικά Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3,8,2010) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2022 τής σχολικής εφορείας 1ου μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού έτους 2022 τής σχολικής εφορείας μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστήματος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, )
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης
 • 09ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ξάνθης
 • 10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου προγραμματικής σύμβασης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.