ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ξάνθη 24-2-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.4286
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • - Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 1 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση/παραλαβή του Α' σταδίου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και τευχών δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης» με αντικείμενο μελέτης: «Μελέτες Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών, Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης» «Ομάδα 2» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών τής υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», διαίρεση τής συγκεκριμένης σύμβασης και χρονική διάρκεια αυτής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης (άρθρο 72 του Ν.3852/2010, άρθρα 53, 54 του Ν. 4412/2016), και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. “ΣΤΗΡΙΖΩ” – ΤΕΒΑ των ετών 2018-2019». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ειρήνη Χαριτωνίδου)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Κατακύρωση φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση διαμερίσματος στη δημοτική αγορά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Αρείου Πάγου, στις 16-5-2023 (συντάκτρια, Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια, Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για παράσταση σε δικαστήριο ενώπιον Ειρηνοδικείου Ξάνθης, στις 19-06-2023 (συντάκτρια, Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ανάκλησης (συντάκτρια, Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση τού συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών Ν. Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση τού Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 13ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 • 14ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
 Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής          

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.