ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 20-1-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.1487
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 24 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 04/01/2023 και 05/01/2023 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 17/01/2023 και 18/01/2023 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 19/01/2023 και 20/01/2023 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτων στη δημοτική αγορά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση  αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών, προμήθεια ζωοτροφών και ειδών περισυλλογής για τις ανάγκες του καταφυγίου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλου)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον τού Ειρηνοδικείου Ξάνθης, στις 13-2-2023 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Μ.Τ.151/2022) (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Μ.Τ.137/2022) (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης για άσκηση προσφυγής ανάκλησης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 12ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για επίδοση εξώδικης όχλησης για την καταβολή μισθωμάτων και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, σε μισθωτές του Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.