ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 11-11-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.28652
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:  
           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:  Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 02-11-2022 & 03-11-2022 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Κ.Σ. ΣΤΗ-ΡΙΖΩ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 2022» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από  03-11-2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου τού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» KAI «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τού αριθμ.2 πρακτικού τής Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο ‘’Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασία και χημικής ισορροπίας του νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης’’ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης με τίτλο: «Εργασία Συντήρησης Χλοοτάπητα Δημοτικών Γηπέδων Ξάνθης» και παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασία Συντήρησης Χλοοτάπητα Δημοτικών Γηπέδων Ξάνθης» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τής υπηρεσίας, επιλογή τού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων τής διακήρυξης τού ανοιχτού διαγωνισμού και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης τού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ξάνθης και τον
  Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με τίτλο:
  «Μελέτες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του κλειστού διώροφου υπόγειου
  δημοτικού πάρκινγκ οδού Κ. Μπένη του Δ. Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 • 10ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την άσκηση ή μη έφεσης, κατά της αριθμ.65/2022 απόφασης τού Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 • 11ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.