ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 10-10-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.25539
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:  
           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: - Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 14 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο οι 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση τού από 5-10-2022 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού τού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Αντώνιος Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση τού από 29/09/2022 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» KAI «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016-ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ (MIS: 5000133)» και ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019-ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ (MIS: 5029827)» 2018-2019 (MIS: 5029827)» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση τού από  30/09/2022 Πρακτικού ανοίγματος και ελέγχου οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» KAI «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016-ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ (MIS: 5000133)» και ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019-ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ (MIS: 5029827)» 2018-2019 (MIS: 5029827)» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ξάνθης και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριονιο» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 5. Μεταφορά πίστωσης στη σχολική εφορεία τού 2ου μειονοτικού δημοτικού σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης)
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης, διάθεσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 8. Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης, στο ΠρόγραμμαINTERREG_Euro_MED proposal με τίτλο πρότασης: "CO-creation of energy-efficient and viable MObility solutions to trigger socially responsible user behaViour in the MEd regiOns - CO-MOVEO" "Συνδημιουργία ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας για την ενεργοποίηση της υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς των χρηστών στις περιοχές Med- CO-MOVEO"
 9. Έγκριση νομικής υποστήριξης και κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης αιρετών
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
 Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής          

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.