ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 2-9-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.20966
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: - Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση φακέλου του έργου, επιλογή διαδικασίας, ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: « Μελέτες για την αποκατάσταση της ασφάλειας της Καπναποθήκης ‘Π’ στην Ξάνθη (Ανατολική και Νότια πτέρυγα) ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Έγκριση του πρακτικού της φανερής και προφορικής δημοπρασίας για το Αγροτεμάχιο 251 Α  στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση του πρακτικού της φανερής και προφορικής δημοπρασίας για το Αγροτεμάχιο 251 Γ στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινού.  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Έγκριση του πρακτικού της φανερής και προφορικής δημοπρασίας για το Αγροτεμάχιο 253 Α στην περιοχή Πετροχωρίου Λαμπρινού.   (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης, Αντιδημάρχου Ξάνθης στο εσωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου Ξάνθης και Δημοτικού Συμβούλου στο εσωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης» υποέργο Α΄ « Αποκατάσταση υποδομών στους οικισμούς Δαφνώνα, Νεοχωρίου & Μ. Ευμοίρου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
 Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής          
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.