ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 26-8-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.20251
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 24/08/2022 πρακτικού ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών επιστολών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» KAI «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ». (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος της επιτροπής)
 • 02ο ΘΕΜΑ : "Έγκριση του από 23/08/2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών       προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των»[Επαναπροκήρυξη μετά από άγονο διαγωνισμό αφορά μόνο την Ομάδα Β’].(εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 275/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης (άρθρο 72 του Ν.3852/2010, άρθρα 53, 54 του Ν. 4412/2016) και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων/δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ στο πλαίσιο των Πράξεων “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ” των ετών 2015-2016 (MIS: 5000133) και των ετών 2018-2019 (MIS: 5029827)» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 253/12-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εκ νέου έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης». (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ξάνθης και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Εμμανουήλ Τσέπελης)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
 Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής          
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.