ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 19-8-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.19684
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 24 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. α) απόρριψη της από 12-052022 ένστασης της αναδόχου Εταιρείας ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ’ του έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: « Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης» και β) την έγκριση του 1ου Α.Π.& του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρου έργου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Κατασκευή πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας Πρόεδρος της επιτροπής»
 5. Απόφαση για τον αποκλεισμό ή όχι της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» από την συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας (διαγωνισμού) με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με την με αριθμό 247/2022 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Τροποποίηση της με αριθ. Υ01/2022 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης» λόγω κήρυξης άγονου του αρχικού διαγωνισμού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Εξώδικος συμβιβασμός με τον κ. Μ.Τ. του Χ. και τον καθορισμό τιμήματος αποζημίωσής του. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Χασάν Ογλού Φερτούν)
 8. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης)
 9. Λήψη απόφασης για «Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εγκαινίων παλαιού Δημαρχείου στις 7-9-2022» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Εμμανουήλ Τσέπελης)
 10. Λήψη απόφασης για «Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων και Δήμων με τους οποίου έχουμε υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας»  (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Εμμανουήλ Τσέπελης)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής          
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.