ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 3-06-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.12800
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, την 7 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
 1. Έγκριση του από 27-5-2022 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Μελέτες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου πολιτισμού ‘Κ. Μπένης’» (εισηγήτρια Αικατερίνη Αλεξανδρίδου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 25-5-2022 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού στο υποφωτισμένο δίκτυο του Δήμου Ξάνθης – Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης – εποπτείας & ελέγχου, Δημοτικού κολυμβητηρίου & κοινωνικών προγραμμάτων Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή και εργάσιμων ημερών και ωρών για σκοπούς μετακίνησης του Δημάρχου τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2022.( εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)
 7. Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ, για συμμετοχή στο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67, καθορισμός αριθμού ατόμων , καθώς και ειδικοτήτων. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση της αριθμ.24/2022 απόφασης του ΔΣ του Ν.ΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», σχετικά με Υποβολή Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικ. Έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση προμήθειας υλικών αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού (απολυμαντικά, αντισηπτικά),  για τον Δήμο Ξάνθης και για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ξάνθης, α) επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της από 01-06-2022 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, γ) έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της από 01-06-2022 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης, δ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης". (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Συμπλήρωση της 198/2022 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με Έγκριση του από 17-5-2022 Πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» - εργολαβία «Αποκατάσταση Διαγραμμίσεων του Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης, καθορισμός τιμήματος εξαγοράς και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Λήψη απόφασης της Ο.Ε. για διαγραφές ποσών. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 14. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.