ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 20-05-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.11388
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • - Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση/παραλαβή της  Α’ φάσης  της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΟΜΒΟΥ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΑΣ» και επιλογή της θέσης της πεζογέφυρας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 10-5-2022 Πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ε΄, ΣΤ΄ ΚΑΙ Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Ευμορφία Παρδάλη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 17-5-2022 Πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» - εργολαβία «Αποκατάσταση Διαγραμμίσεων του Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Λάππας, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 18-5-2022 Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων Ξάνθης» σε ιδιωτική επιχείρηση με το ανάλογο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
 Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
         

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.