ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ξάνθη 13-05-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.10758
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • - Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 18 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση  των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τής σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλητικών συστημάτων άρδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάθεσης εργασιών ταφών – εκταφών στα κεντρικά και περιφερειακά δημοτικά κοιμητήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις τού Ν.4412/2016  (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Στέφανος Ιγιαννίδης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής           

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.