ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 29-4-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.9679
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση του από 20/04/2022 πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης που αφορά την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Έκτακτος έλεγχος από γραφείο ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτικό γραφείο ελεγκτών – λογιστών» (εισηγητής, Αθανάσιο Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του ΝΠΙΔ Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες τής Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της γνώσης, με διακριτικό τίτλο «Αθηνά» και του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 3. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων/Δράσεων, στο πλαίσιο των πράξεων Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων & βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες & παροχή συνοδευτικών μέτρων, ετών 2015-2016 και 2018-2019 ωφελούμενων ΤΕΒΑ τής ΚΣ Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης τής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδού Σάρδεων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης τής μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την εξασφάλιση τής λειτουργικότητας και της ενεργειακής αναβάθμισης τού κτηρίου πολιτισμού “Κ. Μπένης”» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 7. Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Εφορεία τού 2ου Μειονοτικού δημοτικού σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
28
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.