ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 24-3-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθμ.πρωτ.6940
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουάτ
 9. ους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης τής αριθμ.πρωτ.15968/13-07-2021 σύμβασης για την υπηρεσία: «Έλεγχος ή επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης, με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Έγκριση του 1ου ΣΠ τής μελέτης: «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάσταση κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης, φάση Α΄» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Έγκριση/παραλαβή τής Α’ φάσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση στην ΑμεΑ, σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 7. Έγκριση του από 16-3-2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τη Διεύθυνση Δόμησης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 8. Διαίρεση ή μη της σύμβασης σε τμήματα για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) & ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Εισήγηση στο Δημοτικός Συμβούλιο, για την έγκριση τής 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Παράταση έως 31-05-2022 των Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τού προσωπικού που απασχολείται στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.