ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη 24-9-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ     Αριθμ.πρωτ.22494
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ

 2. Ζερενίδη Ιωάννη

 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο

 4. Ελευθεριάδη Απόστολο

 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά

 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο

 7. Παπαχρόνη Ιωάννη

 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη

 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά 

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄)   και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση /παραλαβή της Δ΄ φάσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Κατάρτιση όρων με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού και γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ.27790/19-10-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Συμμόρφωση σύμφωνα με την αριθμ.1522/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (7ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση, των εργασιών ταφών, εκταφών, στα κεντρικά και περιφερειακά δημοτικά κοιμητήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Στέφανος Ιγιαννίδης)
 6. Έγκριση παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης και τα συμβολαιογραφικά γραφεία Ξάνθης (συντάκτρια, Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 7. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.