ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κιµµέρια,21   Σεπτεµβρίου  2021
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                       Αριθµ. Πρωτ: 21966
Κοινότητα Κιµµερίων
Ταχ. ∆/νση: Αµφέραου 61, Κιµµέρια Ξάνθης
Πληροφορίες: Τζατζίδου Ευγενία
Τηλέφωνο: 2541 023347
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιµα µέλη της Κοινότητας Κιµµερίων
κ.κ.1. Μπαντάκ Μπεσήµ
2. Μαλκότς Ορχάν
3. Σοφτά Κεµουράν
4. Χατζηµπεκτές Γιοξέλ
5. Μπουδούρ Ραµαδάν
6. Τοπ Σαλή Λουνιφέρ
 

Σας καλούµε να προσέλθετε στις 24 Σεπτεµβρίου 2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σε τακτική συνεδρίαση της  Κοινότητας Κιµµερίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019,  το  άρθρο 10 της  Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης  των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του", τις µε  αριθµ. 18318/13-03-2020,40/31-03-2020,163/33282-29-05-2020, 60249/22-09-2020 και την∆Ι∆Α∆/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκύκλιους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν3852/2010 προσαρµοσµένο στις προαναφερόµενες διατάξεις, προκειµένου να ληφθεί η σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέµα, της ηµερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του Tεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Ξάνθης για το έτος 2022.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑ∆ΑΝ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.