ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων             Ξάνθη 3-9-2021
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                        Αριθ.Πρωτ: 20202
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο υποέργο: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης, έτους 2020-2021 του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου περιφέρειας ΑΜ-Θ (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ531 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 2. Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Μπρωκούμη 8 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 3. Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Χ. Κοψιδά 48 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 4. Δημιουργία τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί των οδών Βλαχοπούλου, Γκίφχορν, Ύδρας & Πλ. Εμπορίου & μεταφορά μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ από την οδό 40 Εκκλησιών, στην οδό Πεσόντων Ηρώων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 5. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σταθμού 23 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 6. Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης, επί της οδού Δοϊράνης 8 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 7. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Μιαούλη 31 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 8. Έγκριση αγοράς οικοπέδου για τη δημιουργία παιδικής χαράς στη Σταυρούπολη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού και συνέχιση διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης 2020-2023 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 10. Χορήγησης έγκρισης εισόδου - εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα “βαρύ φορτηγό” στην εγκατάσταση “βιοτεχνία κατασκευής και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων” σε δημοτική οδό αγροκτήματος Ευμοίρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 11. Προσθήκη πωλούμενων ειδών σε άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄)» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 12. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών για μία φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 13. Κατασκευή μνημείου για τους Ξανθιώτες Εβραίους, στην πλατεία Ελευθερίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 14. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 15. Καθορισμός ειδικοτήτων έξι (6) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης απότους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 16. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στο Δροσερό και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Γ. Σταύρου 17 και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Λύση μίσθωσης του καταστήματος 40 στη δημοτική αγορά Ξάνθης και εκ νέου μίσθωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στο θεματικό πάρκο του «Λιμνίου», στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», για το διάστημα 4-9-2021 έως 11-9-2021 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.