ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη 20-8-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ       Αριθμ.πρωτ.19051
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                            
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄)   και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση όρων απευθείας διαπραγμάτευσης - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν: Υλικά και Εργασίες αναβάθμισης δικτύου παροχής ιατρικού οξυγόνου του Γενικού Νοσοκομείου » (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων του Δήμου Ξάνθης » (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού με τίτλο: « Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Αντιδήμαρχος  Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης διάθεσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας λόγω πυρκαγιάς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη – επέκταση συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής εισηγητής, η επιτροπή διαγωνισμού)
 7. Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση τριών (3) εκτάσεων που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για κοινωφελείς σκοπούς ( Ανασύσταση Παιδικών Χαρών). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση έκτασης που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΑΑΤ (Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων) για κοινωφελείς σκοπούς (Ανασύσταση Παιδικών Χαρών). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση έκτασης που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για κοινωφελείς σκοπούς ( Ανασύσταση Παιδικών Χαρών). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση έκτασης που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( Ελληνικό Δημόσιο-Δ/νση Δασών) για ανέγερση και στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.