ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ξάνθη, 19 Αυγούστου 2021    
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθ.Πρωτ:18930
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ταχ.Δ/νση  : Πλατεία Δημοκρατίας 67100 Ξάνθη
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο  : 2541350819
E-mail:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1) Ασκαρίδη  Ηλία                     5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Ηλιάδης Θωμάς                     6) Τσακιρίδη Αφεντούλη
3) Παυλίδου Ελισάβετ                7) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ     8) Φανουράκης Εμμανουήλ
Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
- Γεώργιος Τσέπελης (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ξάνθης)
- Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 23 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020, Κ.Υ.Α. Δ1α 38197/18-06-2021(ΦΕΚ 2660/18-06-2021τ. Β΄)  , ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄)   και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

  1. Έκφραση γνώμης σχετικά με «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σταθμού 23»  ( εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξάνθης Γεώργιος Τσέπελης)
  2. Έκφραση γνώμης σχετικά με «Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 8» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξάνθης Γεώργιος Τσέπελης)
  3. Έκφραση γνώμης σχετικά με «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 31» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξάνθης Γεώργιος Τσέπελης)
  4. Έκφραση γνώμης σχετικά με «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΙΦΧΟΡΝ, ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ (ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 332/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ξάνθης Γεώργιος Τσέπελης)
  5. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου που βρίσκεται στον πεζόδρομο της παρόδου 12 Αποστόλων προς Μπρωκούμη του Δήμου Ξάνθης. ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ)
  6. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου που δημιουργεί πρόβλημα στην κατεδάφιση και στην ανέγερση κτίσματος επί της οδού Λυκούργου Θρακός 13 του Δήμου Ξάνθης ( εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ)

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζερενίδης
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.