ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων             Ξάνθη 30-7-2021
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                        Αριθ.Πρωτ: 17430
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Χορήγησης έγκρισης εισόδου - εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό” στην εγκατάσταση “μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης” στη δημοτική οδό Βανιάνου - Λεύκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Ανανέωση άδειας παραγωγών πωλητών, υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Ανανέωση άδειας παραγωγών πωλητών, υπαίθριου εμπορίου, λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση αρμοδίου οργάνου (επιτροπής) σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 34 του ν.4442/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, περί ανανέωσης/θεώρησης αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 7. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, της ανανέωσης/θεώρησης των αδειών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος)
 8. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στο υποέργο: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης, έτους 2020-2021 του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου περιφέρειας ΑΜ-Θ (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ531 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 9. Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Μπρωκούμη 8 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 10. Δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Χ. Κοψιδά 48 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 11. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 12. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 13. Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.222/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», αντικατάσταση και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.307/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Λύση μίσθωσης καταστήματος (κληροδότημα Π. Κουγιουμτζόγλου) επί της οδού Μπρωκούμη 39-41 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.