ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη 26-7-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ       Αριθμ.πρωτ.16995
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση ανάθεσης έργου «Υπηρεσίες οργάνωσης 2ημέρου συνεδρίου-workshop με θέμα τη προώθηση των τεσσάρων διαδρομών οικολογικού τουρισμού του Δήμου Ξάνθης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Developing Ecotourism net in black sea region – Ανάπτυξη δικτύου οικοτουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (ΕCOTOUR-NET)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 2. Έγκριση ανάθεσης έργου «Υπηρεσίες εκπαίδευσης πληροφόρησης και εξειδίκευσης σε στελέχη του τουριστικού κλάδου της περιοχής και σε εμπλεκόμενους από ευρύτερου κλάδους σε θεματικά πεδία ψηφιακών ικανοτήτων, προώθησης τουριστικού οικολογικού προϊόντος, επικοινωνίας και άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του έργου «Developing Ecotourism net in the black sea region – Ανάπτυξη δικτύου οικοτουρισμού στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (ΕCOTOUR-NET)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 3. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής μισθώματος κυλικείων που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής μισθώματος κυλικείων που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση συνεργασίας Δήμου Ξάνθης με πιστωτικό ίδρυμα, για την εγκατάσταση και εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είσπραξης/οφειλών/ υπηρεσίες εισπράξεων οφειλών, μέσω διατραπεζικού κυκλώματος με κωδικούς πληρωμής και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για κατάθεση προτάσεων & προσθήκης – αντίκρουσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 10. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για κατάθεση προτάσεων & προσθήκης – αντίκρουσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.