ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                           Αριθμ.πρωτ.12639
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                    
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 8 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Έγκριση του από 14-4-21 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για τις «Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών ΚΣ «ΣΤΗΡΙΖΩ» ΠΕ Ξάνθης (2018-2019)» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 25-5-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων, μεταλλικών και λίθινων διακοσμητικών στοιχείων του παλιού Δημαρχείου» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης από το πράσινο ταμείο του έργου: «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 5. Έγκριση προδιαγραφών για τη ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Ένταξη υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο "Ο πολιτισμός της Ξάνθης μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας" στο Πρόγραμμα "Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση -Αντώνης Τρίτσης"
 7. Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών για το έργο "Ο πολιτισμός της Ξάνθης μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας"
 8. Έγκριση μελέτης του υποέργου «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Δημόσιων Σχολικών Κτιριακών Υποδομών του Δήμου Ξάνθης» το οποίο θα συμπεριληφθεί στην υποβολή του προτεινόμενου έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 9. Έγκριση μελέτης του υποέργου «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης - Ευαισθητοποίησης για καλλιέργεια αντισεισμικής συνείδησης και προστασία από σεισμούς στον Δήμο Ξάνθης», το οποίο θα συμπεριληφθεί στην υποβολή του προτεινόμενου έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 10. Έγκριση μελέτης του Υποέργου “«Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης- Ευαισθητοποίησης για το έργο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Ξάνθης»”, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην υποβολή του προτεινόμενου έργου «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 11. Έγκριση μελέτης του Yποέργου «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Ξάνθης» το οποίο θα συμπεριληφθεί στην υποβολή του προτεινόμενου έργου «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 12. Τροποποίηση - συμπλήρωση της αρ.156/19.05.2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 13. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Έγκριση της με αριθμό 11/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης και τα συμβολαιογραφικά γραφεία (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου, σε οργάνωση εκδήλωσης της Ένωσης ποδηλατικών σωματείων Μακεδονίας Θράκης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.