ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ξάνθη 14-5-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.10760
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 1. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 2. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 3. Παπαχρόνη Ιωάννη
 4. Σταυρακάρα Παναγιώτη
9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 19 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Εξέταση της από 11-05-2021 Ένστασης της εταιρείας «Οργανοτεχνική Α.Ε.» κατά της απόφασης 132/05-05-2021 της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο « Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο: Business Excellence in tourism (exceltour)»
 2. Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης» και του Δήμου Ξάνθης, ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του και ορισμός εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης υλοποίησης & Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση και διαμορφώσεις οδών και κόμβων ευρύτερης περιοχής Δημοτικής Αγοράς» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών στην Εκτενεπόλ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση της με αριθμό 7/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας», σχετικά με την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.