ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 26-2-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.4333
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ" (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ" (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ" (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου "Developing Ecotourism Net ίη Black Sea Region” ("Ανάπτυξη Δικτύου Οικοτουρισμού στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας") και ακρώνυμο "ECOTOURNET” του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 5. Έγκριση της με αριθ.3/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση της με αριθ.1/2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας» η οποία αφορά την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Σύσταση νέα παγίας προκαταβολής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την έκδοση διαφόρων εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης – αντίκρουσης αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 13. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης – αντίκρουσης αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)                                                                                                 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.