ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                     Ξάνθη 26-11-2020
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                                                Αριθ.Πρωτ:32597
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «συνεργείο αμαξωμάτων – φανοποιείο» σε δημοτική οδό συμβαλλουσα στο 2ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4497/2017 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Μεταφορά πίστωσης, στη Σχολική Εφορεία του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού Σουά)
 4. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ξάνθης, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Καταλληλότητας, Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού Σουά)
 5. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 6. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 7. Ορισμός ποσοστού μείωσης μισθώματος, σύμφωνα με την 1225/07-10-2020 απόφαση Υπ.Οικ. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Μείωση μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων, κυλικείων ή αναψυκτηρίων, λόγω αναστολής λειτουργίας τους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». την παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 11. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) νέων ΚΕΠ στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 12. Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία παιδικής χαράς στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 13. Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 14. Έκδοση νέων κωδικών για τη χρήση (e-banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του Δήμου Ξάνθης, κατάργηση των υφιστάμενων κωδικών, λόγω συνταξιοδότησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης. (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 15. Συμμετοχή ή μη του Δήμου Ξάνθης, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΡΟ.ΑΕ» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 16. Λήψη απόφασης για τη δωρεά υλικών – για την αντιμετώπιση του COVID-19 σε διάφορους φορείς (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 17. Λήψη απόφασης για αμοιβή εκκαθαριστών της ΕΑΠΑΞ ΑΕ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2021 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελη, Πρόεδρο ΕΕ)
 19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 132/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με θέμα « Τροποποίηση της συστατικής πράξης- διεύρυνσης αντικειμένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 20. Αποδοχή παραιτήσεων από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.), ορισμός νέων μελών & συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης, σύμφωνα με την παρ. άρθ.3 του Ν.1069/1980, όπως ισχύει σε συνδυασμό . (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.