ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                                    Ξάνθη 06-11-2020
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                                          Αριθ.Πρωτ:30994
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
Κοιν.:
 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄)» και επανέκδοση του εντύπου της άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘μικρό επιβατικό’ στην εγκατάσταση ‘Οικία’ σε αγροτεμάχιο με α.δ.33 σε δημοτική οδό αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘μικρό επιβατικό’ στην εγκατάσταση ‘ελαιοτριβείο’ σε δημοτική οδό αγροκτήματος Χρύσας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ Φορτηγό’ στην εγκατάσταση ‘Οικία’ σε αγροτεμάχιο έκτασης 1640,80 τ.μ. σε δημοτική οδό αγροκτήματος Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». την παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος Β΄ στη Δημοτική Αγορά». (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 6. Μείωση μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 132/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με θέμα « Τροποποίηση της συστατικής πράξης- διεύρυνσης αντικειμένου της Δημοτικής Επιχείρησης Ξάνθης (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με θέμα « Τροποποίηση των άρθρων 43 και 48 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Υδροληψίας της (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Αποδοχή παραίτησης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) αντικατάσταση αυτών & συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Ορισμός ποσοστού μείωσης μισθώματος, σύμφωνα με την 1225/07-10-2020 απόφαση Υπ.Οικ. (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία παιδικής χαράς στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 12. Έγκριση αγοράς οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Σταυρούπολη με τη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 13. Δωρεάν παραχώρηση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου ¨Στέγης¨ στο Σωματείο « Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ξάνθης» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 14. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δύο (2) νέων ΚΕΠ στο Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 15. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.28/20 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με: «Αποδοχή της αρ.πρωτ.756/13-02-2020 (Α.Δ.Α 6ΠΩΞ7ΛΒ-ΤΧΖ) Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και τροποποίηση τής με αριθμ.213/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
 16. Διαβίβαση της με αριθ. 79/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 17. Έκδοση νέων κωδικών για τη χρήση (e- banking) από τους τηρούμενους λογαριασμούς του Δήμου Ξάνθης, κατάργηση των υφιστάμενων κωδικών, λόγω συνταξιοδότησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης. (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.