ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                    Ξάνθη 30-10-2020
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου                                          Αριθ.Πρωτ:30160
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Δωρεά υλικών, για την αντιμετώπιση COVID-19, σε διάφορους φορείς (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 2. Λύση μίσθωσης, απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Υποθηκοφυλάκειο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 3. Έγκριση της με αριθμό 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο: «Υποβολή Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 4. Έγκριση της με αριθμό 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο: «Υποβολή Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 5. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 6. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 7. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 8. Αποδοχή επιστροφής φορτηγού οχήματος, με μπιγκα, το οποίο είχε παραχωρηθεί στον ΣΔΑΝΞ (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 9. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 10. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για τη ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/τ.Α΄/13-11-17) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 11. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους και Προέδρου, για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 12. Συμπλήρωση της με αριθμό 67/2020 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά «Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εντός ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.