ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Κιμμέρια, 16 Οκτωβρίου  2020
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ           
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                            Αριθμ. Πρωτ: 27670
Κοινότητα Κιμμερίων                                              
Ταχ. Δ/νση: Αμφέραου 61, Κιμμέρια Ξάνθης                              
Πληροφορίες: Τζατζίδου Ευγενία
Τηλέφωνο: 2541 023347
Email: kimmeria@cityofxanthi.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της  Κοινότητας Κιμμερίων
κ.κ.1. Μπαντάκ Μπεσήμ
2. Μαλκότς Ορχάν      
3. Σοφτά  Κεμουράν      
4. Χατζημπεκτές Γιοξέλ
5. Μπουδούρ Ραμαδάν
6. Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, σε  τακτική συνεδρίαση της  Κοινότητας Κιμμερίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. <<Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του>>, την αριθμ 18318/13-03-2020,40/31-03-2020 και 163/33282-29-05-2020 και 60249/22-09-2020 εγκύκλιους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση του συμβουλίου εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 30612/16-05-2020 (Β1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23-05-2020 (Β΄1988) ενώ οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, β)…….  

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη του Tεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης για το έτος 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑ

 


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.