ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 15-10-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμ.πρωτ.27482
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής ΕπιτροπήςΦανουράκη

Εμμανουήλ
Ζερενίδη Ιωάννη
Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
Ελευθεριάδη Απόστολο

Μπεκήρ Ογλού Σουά
Παπαδόπουλο Κυριάκο
Παπαχρόνη Ιωάννη
Σταυρακάρα Παναγιώτη

 τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.:
Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, έκτακτης, συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 16 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 12:00- 13:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης

  1. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση Δημοτικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ.6 του Ν.3852/2010, ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 20-10-2020 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων εκδίκασης της ανωτέρω υπόθεσης.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.