ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων         Ξάνθη 07-8-2020
Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Ανδρέου               Αριθ.Πρωτ:19102
Τηλ: 2541024432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
 4. Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 12 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

 1. Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας Χρύσας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης για το έργο «Μελέτες νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» με αντικείμενο μελέτης: « Μελέτες Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα αθλητικά Κέντρα ‘Αλ. Μπαλτατζής’ & ‘ ΔΑΚ’» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Χορήγηση έγκρισης εισό­δου-εξόδου για αντι­προ­σωπευ­τι­κό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ στις εγκα­τα­στάσεις ‘Σφαγεία’ και ‘Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)’ σε δημοτική οδό αγροκτήματος Νέας Μορσίνης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 8. Εισήγηση στο Δ.Σ. για «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξάνθης για τον χαρακτηρισμό χώρου ιερού ναού και καθορισμός όρων δόμησης αυτού, μεταξύ των οδών Λεοναρδοπούλου, Αλικαρνασσού, Απόλλωνος και Θεοδώρου Δούκα στην πόλη της Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης Πρόεδρος ΕΠΖ)
 9. Εισήγηση στο Δ.Σ. για «Αλλαγή χρήσης της θέσης φορτοεκφόρτωσης που δημιουργήθηκε με την υπ’ αριθ. 238/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να χρησιμοποιείται και σαν θέση στάθμευσης μοτοποδηλάτων εκτός ωραρίων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 237 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης Πρόεδρος ΕΠΖ)
 10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση η μη, δωρεάν παραχώρησης ακινήτου στο σύλλοιγο εθελοντών αιμοδοτών ‘ Η Αγάπη’ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα, λόγω οικονομικής αδυναμίας (Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
 13. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου με την διαδικασία της απευθείας αγοράς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Τροποποίηση των αρ. 321/11-11-2015 και αρ. 102/30-04-2018 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ως προς το σκέλος Γ Ορισμός Υπεύθυνου Υλοποίησης του έργου και του αναπληρωτή του. (η συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.