ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                     Ξάνθη 24-7-2020
Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Ανδρέου                            Αριθ.Πρωτ:17782
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
 • Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη, μέσω τηλεδιάσκεψης και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Μπαντάκ Σιαμπάν)
 2. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 3. Καθορισμός αριθμού θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, για απασχόληση στον Δήμο Ξάνθης κατά την περίοδο 2020-2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων, ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης, στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Τροποποίηση της αριθμ.16/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Λειβαδίτη & εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έκφραση σύμφωνη γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μεταβίβαση της κυριότητας από το Δημόσιο προς το Δήμο Ξάνθης αιτία δωρεάς ή την παραχώρηση της χρήσης άνευ ανταλλάγματος, του με αριθμό ΒΚ 3803 ακινήτου του Δημοσίου, εκτάσεως 9.033,36 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 4049/2012, όπως ισχύουν σήμερα, για αθλητικούς σκοπούς (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 8. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα, λόγω οικονομικής αδυναμίας (Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.