ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη 19-6-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ       Αριθμ.πρωτ.14227
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 • Φανουράκη Εμμανουήλ
 • Ζερενίδη Ιωάννη
 • Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 • Ελευθεριάδη Απόστολο
 • Μπεκήρ Ογλού Σουά
 • Παπαδόπουλο Κυριάκο
 • Παπαχρόνη Ιωάννη
 • Σταυρακάρα Παναγιώτη
 • τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:  Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 09:0011:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση του 1ου ΣΠ της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση της δυτικής εισόδου της πόλης» (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης – Φάση Α΄» (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 3. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στους Ε΄, ΣΤ΄, και Η΄ παιδικούς σταθμούς Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 6. Έγκριση του από 10-6-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση του από 19-06-2020 πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (συντάκτης Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 8. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 9. Έγκριση της με αριθμό 13/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 10. Αποδοχή δωρεών (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 11. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας κλιμακίου του ΕΟΔΥ (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 12. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού συλλόγου με την επωνυμία: «ΔΙΟΜΗΔΗΣ» (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 13. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (συντάκτης Ελευθέριος Αποστολίδης)
 14. Διαγραφή προστίμων κοινοχρήστου χώρου από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Συμπλήρωση και επικαιροποίηση τής με αριθμ.93/2017 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη του δεσμευμένου ποσού στο ΤΠΔ υπέρ του Δήμου Ξάνθης από την καταδίκη των εταιριών Energa και Hellas Power μετά την έκδοση των με αριθμών 534/2017 και 1115/2017 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών και κατάθεση αγωγής αποζημίωσης καθώς και αίτησης για συντηρητική κατάσχεση και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου» (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.