ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ξάνθη 22-5-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ      Αριθμ.πρωτ.11600
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 • Φανουράκη Εμμανουήλ
 • Ζερενίδη Ιωάννη
 • Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 • Ελευθεριάδη Απόστολο
 • Μπεκήρ Ογλού Σουά
 • Παπαδόπουλο Κυριάκο
 • Παπαχρόνη Ιωάννη
 • Σταυρακάρα Παναγιώτη
 • τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 09:0012:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια δένδρων, φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων και βελτιωτικών εδάφους» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκη, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ14 (ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ) ΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 3. Αποδοχή διαφόρων δωρεών από εταιρείες. (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 4. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκη, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 5. Έγκριση παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολογικό Γραφείο και τα συμβολαιογραφικά γραφεία Ξάνθης (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολογικό Γραφείο και τα συμβολαιογραφικά γραφεία Ξάνθης (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 7. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μικρότερου των τεσσάρων (4) μηνών στο Τμήμα Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας και Πολιτισμού και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκη, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 8. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 9. Έγκριση του από 9-4-2020 πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 10. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ξάνθης – Ομάδα Γ: Φωτιστικά σώματα με ιστούς» (εισηγητής Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμήθειας)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.