ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη 10-4-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ    Αριθμ.πρωτ.9320
 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας προσκαλούμε, σε δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 09:0012:00 ώρα λήξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση έξι δίμηνων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Καθαριότητας, για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Αποδοχή διαφόρων δωρεών από εταιρείες. (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 3. Λήψη απόφασης α) επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης Π3/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. ,γ)έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της μελέτης Π3/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. ,δ)συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.(εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.