ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ξάνθη 21-2-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.5615
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                    
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Ελευθεριάδη Απόστολο
 2. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 3. Ζερενίδη Ιωάννη
 4. Φανουράκη Εμμανουήλ
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
9) τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.:
 1. Συμπλήρωση της με αριθμό 34/2020 προγενέστερης απόφασης, σχετικά με: «Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων Δήμων» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Πρόεδρος ΟΕ)
 2. Έγκριση του από 10-2-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια Αδρανών Υλικών» (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 3. Έγκριση ωρομίσθιας αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου και υπηρεσιών σε έκτακτες ανάγκες και έγκριση διαδικασίας, πρόσκλησης, εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όρων και δικαιολογητικών για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής προστασίας (συντάκτρια Δέσποινα Ράπτη)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                        

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.