ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη 14-2-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ     Αριθμ.πρωτ.4808
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων Δήμων (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 2. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση του Κέντρου Υγείας Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων και της ΦΕΞ (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 5. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση Οικονομικής ενίσχυσης δημότη (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 6. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης» (Φ.Ε.Ξ.) (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 7. Έγκριση του από 10 Ιανουαρίου 2020 πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών των ομάδων Α,Β και Δ του διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 9. Έγκριση του από 3-1-2020 πρακτικού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Ανδρέας Χατζής, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 10. Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ.41 καταστήματος δημοτικής αγοράς (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 11. Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ.158 αγροτεμαχίου Σχολικού κλήρου αγροκτήματος Μορσίνης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 12. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 13. Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 14. Διαγραφή προσαυξήσεων λογαριασμού ύδρευσης Πυροσβεστικού κλιμακίου Σταυρούπολης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 15. Αποδοχή ή μη παραίτησης από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Ν.4412/2016 (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
 16. Έγκριση της με αριθμό 5/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης εργαστηριακού εξοπλισμού (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 17. Έγκριση της με αριθμό 7/2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 18. Έγκριση της με αριθμό 6/2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 19. Έγκριση της με αριθμό 1/2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 20. Έγκριση απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 21. Έγκριση απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 22. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης και Αντιδημάρχων (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.