ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων           Ξάνθη 14-2-2020
Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Ανδρέου                  Αριθ.Πρωτ:4810
Τηλ: 2541024432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
  • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
  • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
  • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
  • Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

  1. Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
  2. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
  3. Εξέταση αίτησης εκκαθαριστή της ΕΑΠΑΞ για την ανάληψη από τον Δήμο Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
  4. Αποδοχή της αρ.πρωτ.756/13-02-2020 (Α.Δ.Α 6ΠΩΞ7ΛΒ-ΤΧΖ) Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και τροποποίηση της με αριθμ213/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
  5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το ΕΠ «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» με κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και Κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» του ΕΠ «Αν. Μακ. Θράκη 2014-2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.