ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ξάνθη 23-1-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ   Αριθμ.πρωτ.2180
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης     

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση του από 10 Ιανουαρίου 2020 πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 17/01/2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης – Εργολαβία, Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης» (συντάκτης Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, χειριστής ΕΣΗΔΗΣ)
 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 5. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου (δωδεκαμήνου) έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 6. Εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
Ο Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Φανουράκης
     Αντιδήμαρχος  Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.