ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ξάνθη 17-1-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ           Αριθμ.πρωτ.1554
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Κοινοποίηση διευκρινιστικών εγγράφων από προσφέροντες οικονομικούς φορείς που αφορούν τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης, χειριστής ΕΣΗΔΗΣ)
 2. Έγκριση του από 9-1-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 3. Έγκριση του από 13-1-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» (εισηγητής Αντώνης Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο εσωτερικό (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 5. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)
 6. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 7. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 8. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για τη λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων, συμβολαίων και άλλων εγγράφων από το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολογικό γραφείο και συμβολαιογράφους (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 9. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση στην Αθήνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο υπαλλήλων Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 10. Διαγραφή οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας ((εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 11. Έγκριση της αριθμ.46/2019 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 12. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της σχολικής εφορίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν4412/2016 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 15. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και των Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 16. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ρου αρ.41 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 17. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 31/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 18. Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του Μ.Μ μετά την έκδοση της αριθμ.42/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 19. Εξειδίκευση πίστωσης σε συνέχεια λήψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.