ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων            Ξάνθη 16-12-2019
Πληροφορίες: Μαρία - Άννα Ανδρέου                   Αριθ.Πρωτ: 34695
Τηλ: 2541024432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 1. Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 2. Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 3. Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
 4. Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.4721/23-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V,  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και αποδοχή χρηματοδότησης
 2. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.29878/18-4-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και αποδοχή χρηματοδότησης
 3. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.42256/3-6-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ,  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και αποδοχή χρηματοδότησης
 4. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην 1η ΤΟΜΥ Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Έγκριση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» στην Galaxis Live Productions (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στην εταιρεία «Μονοπρόσωπη ΙΚΕ - BATTERY STORE» και καθορισμός ύψους του προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 8. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Μύκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Συμπλήρωση της αριθμ.263/2019 η οποία αφορά «Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
 10. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για αποδοχή ενώπιον συμβολαιογράφου κληρονομιά ακινήτου (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 11. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 12. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας & Αξιολόγησης Προσφορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση με τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 14. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
 15. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων και Σωματείων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.