ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη 9-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ       Αριθμ.πρωτ.33812
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 13 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση εκτός ημερήσιας μετακίνησης Δημάρχου στο εσωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ν. Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης)
 6. Προέλεγχος ισολογισμού – κατάσταση αποτελεσμάτων – πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσης 2018
 7. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
Ημερομηνία : 4/3/2019
5
Ημερομηνία : 5/3/2019
6
Ημερομηνία : 6/3/2019
7
Ημερομηνία : 7/3/2019
8
Ημερομηνία : 8/3/2019
9
Ημερομηνία : 9/3/2019
10
Ημερομηνία : 10/3/2019
11
Ημερομηνία : 11/3/2019
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31