ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ξάνθη 21-10-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ      Αριθμ.πρωτ.31785
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Έγκριση ή μη της αριθμ.38/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους από την Επιτροπή παραλαβής του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (συντάκτρια Ζηνοβία Μακρή)
 4. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 691/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 6. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό Α504/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 7. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την άσκηση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων για την απαλλοτρίωση αγρού της πρώην Σχολικής Εφορείας Σχολείου Λεύκης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 8. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 20 Μαρτίου 2020 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 9. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 20 Μαΐου 2020 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 10. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την παράσταση και την εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 22 Μαΐου 2020 (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 11. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση πρώην Δημοτικού Συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ.5 περ. στ του Ν.3852/2010 ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Ξάνθης στις 31-1-2020 (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 12. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την εκπροσώπηση πρώην και νυν Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ.5 περ. στ του Ν.3852/2010 ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Ξάνθης στις 31-1-2020 (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.